Menu

Desserts

Chè sâm bổ lượng

€ 5.10

Chè chuối

€ 5.10

Chè bắp

€ 5.10

Chè khoai môn

€ 5.10

Chè đậu đỏ bánh lọt

€ 5.10

Chè đậu trắng

€ 5.10

Fondant au chocolat nappé

€ 6.90

Nougats

€ 4.20

Perles de coco

€ 4.20

Chè sương sa hột lựu

€ 5.10