Menu

Les entrées

Chả giò

€ 6.20

Bánh bột lọc

€ 6.60

Bánh ướt thịt nướng

€ 7.90

Bánh ướt chay

€ 6.50

Bánh cuốn tôm

€ 7.20

Bánh bèo bì

€ 6.90

Hoành thánh chiên

€ 7.50

Tôm chiên

€ 7.50

Bánh cuốn thịt chả lụa

€ 7.20

Bánh bèo tôm

€ 6.90