Menu

Les entrées

Chả giò

6,90 €

Bánh bột lọc

6,90 €

Bánh ướt thịt nướng

8,90 €

Bánh ướt chay

6,50 €

Bánh cuốn tôm

7,80 €

Bánh bèo bì

6,90 €

Hoành thánh chiên

8,90 €

Tôm chiên

8,90 €

Bánh cuốn thịt chả lụa

7,80 €

Bánh bèo tôm

6,90 €