Menu

Spécialités Phở Bờm

Bún chả Hà Nội

€ 12.90

Cháo lòng

€ 11.90

Bò bún đặc biệt chả giò

€ 12.90

Bún riêu

€ 11.90

Mì quảng thập cẩm

€ 12.90

Chả cá lã vọng

€ 19.90

Les entrees

Chả giò

€ 6.20

Bánh bột lọc

€ 6.60

Bánh ướt thịt nướng

€ 7.90

Bánh ướt chay

€ 6.50

Bánh cuốn tôm

€ 7.20

Bánh bèo bì

€ 6.90

Salades

Gỏi bò tái chanh

€ 9.90

Gỏi chân gà

€ 9.90

Gỏi gà bắ p chuối

€ 9.90

Gỏi đu đủ khô bò

€ 10.50

Gỏi đủ đu tôm thịt

€ 9.90

Gỏi ngó sen tôm thịt

€ 9.90

Pho, soupe

Phở tái

€ 9.90

Phở tái chín

€ 9.90

Phở tái chín bò viên

€ 9.90

Phở Bò đặc biệt

€ 10.50

Phở Gà đặc biệt

€ 9.90

Bún Bò Huế

€ 10.90

Plats vermicelles

Bún thịt nướng chả giò

€ 10.90

Nem nướng

€ 12.90

Bún chả Hà Nội

€ 12.90

Tôm bún chả giò

€ 12.90

Gà bún chả giò

€ 10.50

Bò bún chả giò

€ 10.50

Plats sautés

Bò xào gừng

€ 9.90

Bò xào hành

€ 9.90

Tôm xào cải

€ 10.90

Tôm xào chua ngọt

€ 10.90

Hủ tiếu xào tôm thịt

€ 12.90

Mì xào tôm thịt(mềm hoặc giòn)

€ 12.90

Plats complets

Cơm bò lúc lắc

€ 11.90

Cơm gà nướng

€ 10.90

Cơm gà bì

€ 11.50

Cơm tấm sườn bì chả

€ 12.50

Cơm tấm sườn nướng

€ 10.50

Cơm tấm sườn bì

€ 11.50

Spécialités vietnamiennes

Cơm trắng

€ 2.10

Cơm chiên

€ 6.90

Cá chiên nước mắm gừng

€ 13.90

Bánh xèo

€ 13.90

Tôm thịt ram mặm

€ 13.90

Tôm kho tộ

€ 12.90

Desserts

Chè sâm bổ lượng

€ 5.10

Chè chuối

€ 5.10

Chè bắp

€ 5.10

Chè khoai môn

€ 5.10

Chè đậu đỏ bánh lọt

€ 5.10

Chè đậu trắng

€ 5.10

Actualité

Proposition du chef