Menu

Pho, Soupe

Phở tái

11,50 €

Phở tái chín

11,50 €

Phở tái chín bò viên

11,90 €

Phở Bò đặc biệt

11,90 €

Phở Gà đặc biệt

11,50 €

Bún Bò Huế

12,50 €

Mì quãng thập cẩm

14,90 €

Mì hoành thánh

12,50 €

Mì heo quay khô

11,90 €

Mì vịt quay khô

11,90 €

Mì heo quay

11,50 €

Mì vịt quay

11,90 €

Bánh canh

12,50 €

Phở bò entrecote

13,90 €

Phở satế

12,50 €

Phở satế tôm

12,90 €

Mì khô đặc biệt

11,90 €

Mì đặc biệt

11,50 €

Hủ tiếu khô đặc biệt

11,90 €

Hủ tiếu đặt biệt

11,50 €

Phở tái chín gàu

11,50 €