Menu

Pho, Soupe

Phở tái

10,90 €

Phở tái chín

10,90 €

Phở tái chín bò viên

11,50 €

Phở Bò đặc biệt

11,50 €

Phở Gà đặc biệt

10,90 €

Bún Bò Huế

11,90 €

Mì quãng thập cẩm

13,90 €

Mì hoành thánh

11,90 €

Mì heo quay khô

11,50 €

Mì vịt quay khô

11,50 €

Mì heo quay

10,90 €

Mì vịt quay

11,50 €

Bánh canh

11,90 €

Phở bò entrecote

13,50 €

Phở satế

11,90 €

Phở satế tôm

12,50 €

Mì khô đặc biệt

11,50 €

Mì đặc biệt

10,90 €

Hủ tiếu khô đặc biệt

11,50 €

Hủ tiếu đặt biệt

10,90 €

Phở tái chín gàu

10,90 €