Menu

Plats complets

Cơm bò lúc lắc

13,50 €

Cơm gà nướng

11,50 €

Cơm gà bì

11,90 €

Cơm tấm sườn bì chả

13,90 €

Cơm tấm sườn nướng

11,90 €

Cơm tấm sườn bì

12,90 €

Ếch chiên muối tiêu

13,90 €

Moule xào quế

13,90 €

Cua lột rang muối tiêu

13,90 €

Cua rang me

13,90 €

Cơm vịt quay

11,50 €

Cơm heo quay

11,50 €

Cơm bò lụi

12,90 €