Menu

Plats complets

Cơm bò lúc lắc

13,90 €

Cơm gà nướng

12,50 €

Cơm gà bì

12,50 €

Cơm tấm sườn bì chả

14,50 €

Cơm tấm sườn nướng

12,50 €

Cơm tấm sườn bì

13,50 €

Ếch chiên muối tiêu

14,50 €

Moule xào quế

14,50 €

Cua lột rang muối tiêu

13,90 €

Cua rang me

14,50 €

Cơm vịt quay

11,90 €

Cơm heo quay

11,90 €

Cơm bò lụi

13,50 €