Menu

Plats complets

Cơm bò lúc lắc

€ 11.90

Cơm gà nướng

€ 10.90

Cơm gà bì

€ 11.50

Cơm tấm sườn bì chả

€ 12.50

Cơm tấm sườn nướng

€ 10.50

Cơm tấm sườn bì

€ 11.50

Ếch chiên muối tiêu

€ 13.90

Moule xào quế

€ 13.90

Cua lột rang muối tiêu

€ 13.90

Cua rang me

€ 13.90

Cơm vịt quay

€ 10.50

Cơm heo quay

€ 10.50

Cơm bò lụi

€ 12.50