Menu

Plats sautés

Bò xào gừng

€ 9.90

Bò xào hành

€ 9.90

Tôm xào cải

€ 10.90

Tôm xào chua ngọt

€ 10.90

Hủ tiếu xào tôm thịt

€ 12.90

Mì xào tôm thịt(mềm hoặc giòn)

€ 12.90

Gà xào saté

€ 9.90

Gà xào cà ri

€ 9.90

Gà xào chua ngọt

€ 9.90

Gà xào lá quế

€ 9.90

Vịt xào thơm

€ 10.90

Vịt xào chua ngọt

€ 10.90

Vịt xào lá quế

€ 10.90

Tôm xào sả ớt

€ 10.90

Cải xào thập cẩm

€ 8.10

Hủ tiếu xào chay

€ 10.50

Gà xào sả ớt

€ 9.90

Phở áp chảo

€ 12.90

Bò xào saté

€ 9.90

Bò xào cải

€ 9.90