Menu

Plats vermicelles

Bún thịt nướng chả giò

€ 10.90

Nem nướng

€ 12.90

Bún chả Hà Nội

€ 12.90

Tôm bún chả giò

€ 12.90

Gà bún chả giò

€ 10.50

Bò bún chả giò

€ 10.50

Bò bún chay

€ 10.90

Bò lá lốt

€ 12.90

Bò lụi bánh hỏi

€ 12.90

Tôm lụi bánh hỏi

€ 12.90

Chạo tôm

€ 12.90

Bò bún đặt biệt chả giò

€ 12.90