Menu

Plats vermicelles

Tôm càng bún chả giò

15,90 €

Bò bún chay

11,90 €

Bún thịt nướng chả giò

11,90 €

Nem nướng

13,90 €

Bún chả Hà Nội

13,90 €

Bò bún chả giò

11,90 €

Bò lá lốt

13,90 €

Bò lụi bánh hỏi

13,90 €

Tôm lụi bánh hỏi

13,90 €

Chạo tôm

13,90 €

Bò bún đặt biệt chả giò tôm càng

13,90 €

Gà bún chả giò

11,90 €