Menu

Plats vermicelles

Tôm càng bún chả giò

16,90 €

Bò bún chay

12,50 €

Bún thịt nướng chả giò

12,50 €

Nem nướng

14,90 €

Bún chả Hà Nội

14,90 €

Bò bún chả giò

12,50 €

Bò lá lốt

14,50 €

Bò lụi bánh hỏi

14,50 €

Tôm lụi bánh hỏi

14,90 €

Chạo tôm

14,90 €

Bò bún đặt biệt chả giò tôm càng

14,90 €

Gà bún chả giò

12,50 €