Menu

Salades

Gỏi bò tái chanh

10,90 €

Gỏi chân gà

10,90 €

Gỏi gà bắ p chuối

10,90 €

Gỏi đu đủ khô bò

12,50 €

Gỏi đủ đu tôm thịt

10,90 €

Gỏi ngó sen tôm thịt

10,90 €

Bánh tôm hồ tây

9,20 €

Bò bía (un rouleau coupé en deux)

7,90 €

Gỏi bò cuốn (un rouleau coupé en deux)

7,20 €

Gỏi bì cuốn (un rouleau coupé en deux)

7,20 €

Gỏi cuốn (un rouleau coupé en deux)

7,20 €

Gỏi rau muống bò

11,90 €