Menu

Salades

Gỏi bò tái chanh

€ 9.90

Gỏi chân gà

€ 9.90

Gỏi gà bắ p chuối

€ 9.90

Gỏi đu đủ khô bò

€ 10.50

Gỏi đủ đu tôm thịt

€ 9.90

Gỏi ngó sen tôm thịt

€ 9.90

Bánh tôm hồ tây

€ 8.90

Bò bía (1 rouleau coupé en 2)

€ 6.90

Gỏi bò cuốn (1 rouleau coupé en 2)

€ 6.60

Gỏi bì cuốn (1 rouleau coupé en 2)

€ 6.60

Gỏi cuốn (1 rouleau coupé en 2)

€ 6.60

Gỏi rau muống bò

€ 10.90