Menu

Spécialités phở bờm

Bún chả Hà Nội

€ 12.90

Cháo lòng

€ 11.90

Bò bún đặc biệt chả giò

€ 12.90

Bún riêu

€ 11.90

Mì quảng thập cẩm

€ 12.90

Chả cá lã vọng

€ 19.90

Bún bò Huế

€ 10.90

Bún thịt nướng chả giò

€ 10.90